LEGO Emoce z kostek 45018

Podlte se osv pocity tvrm apoutavm zpsobem!

lego 45018 emoce zkostek
 • 188 Kousky
 • LEGO Education Série
 • 45018 SKU

Emoce z kostek umo?ní p?ed?kolák?m zábavným a poutavým zp?sobem objevovat a poznávat nejr?zn?j?í emoce a fyzické rysy. Zatímco budou d?ti spolupracovat p?i stav?ní pestré ?kály postavi?ek, nau?í se rozpoznávat pocity i podobnosti a rozdíly. Stavební karti?ky poslou?í jako pom?cka i inspirace, tak?e d?tem nikdy nedojdou nápady na stav?ní a p?estavování!

Více informací...

Cena

LEGO.com LEGO.com 1 907 Kč Vidět

Zobrazit další sady LEGO Education

Popis LEGO Emoce z kostek 45018

Emoce z kostek umožní předškolákům zábavným a poutavým způsobem objevovat a poznávat nejrůznější emoce a fyzické rysy. Zatímco budou děti spolupracovat při stavění pestré škály postaviček, naučí se rozpoznávat pocity i podobnosti a rozdíly. Stavební kartičky poslouží jako pomůcka i inspirace, takže dětem nikdy nedojdou nápady na stavění a přestavování!

 • Nejrůznější tvary a krásné barvy
 • Obsahuje jedinečné kostky s obličeji s různými výrazy
 • Na 8 oboustranných kartách najdete 16 vzorů postav
 • Karta aktivit s inspirativními nápady na výuku
 • Online videa nabízejí ještě poutavější nápady na další aktivity Co se děti naučí:
 • Poznávání sebe sama
 • Spolupráce
 • Rozpoznávání a pochopení emocí

Vlastnosti produktu

Oficiální jméno
LEGO Emoce z kostek
SKU
45018
Kousky
188
Série
LEGO Education
Stáří
3-5 let
Cena LEGO
1 907 Kč
Instrukce
Stáhnout návod k použití

ZVEŘEJNĚNÍ: Můžeme získat provizi, pokud použijete některý z našich odkazů k nákupu bez jakýchkoli nákladů.

Tyto odkazy v ceníku neupřednostňujeme. Jsme nezávislý web pro porovnávání cen a tyto odkazy nám pomáhají udržovat web.

Společnost LEGO© Group není v žádném případě spojena s tímto webem. Některé obrázky, texty a ochranné známky jsou duševním vlastnictvím společnosti LEGO Group.